/ trang
Bình chữa cháy bột MFZ4 BC 4KG

♦ Mã SP: BIBH_4_VN
♦ Nhà SX: Nhập khẩu ASIA
♦ Nước SX: Trung Quốc
♦ Loại- chất liệu: 4 kg- bình bằng thép (bình bột)
♦ Màu sắc: đỏ
♦ Tính năng/công dụng: Chữa cháy chất lỏng,chất khí, chất rắn.chữa đám cháy nhỏ, dùng cho văn phòng nhỏ, bếp

Bình chữa cháy bột MFZ8 BC 8KG

♦ Mã SP: BIBH_5_VN
♦ Nhà SX: Nhập khẩu ASIA
♦ Nước SX: Trung Quốc
♦ Loại- chất liệu: 8 kg- bình bằng thép (bình bột)
♦ Màu sắc: đỏ
♦ Tính năng/công dụng: Chữa cháy chất lỏng,chất khí, chất rắn.chữa đám cháy nhỏ, dùng cho văn phòng nhỏ, bếp

Bình chữa cháy CO2 MT3 3kg

Mã SP: BIBH_2_VN
Nhà SX: Nhập khẩu ASIA
Nước SX: Trung Quốc
Loại- chất liệu: 3 kg- bình bằng thép
Màu sắc: đỏ
Tính năng/công dụng: chữa các đám cháy trong nhà, kín khí; Chữa cháy chất lỏng, chất khí, chất rắn.

Bình chữa cháy CO2 MT5 5kg

     ♦ Mã SP: BIBH_3_VN
     ♦ Nhà SX: Nhập khẩu ASIA
     ♦ Nước SX: Trung Quốc
     ♦ Loại- chất liệu: 5 kg- bình bằng thép
     ♦ Màu sắc: đỏ
     ♦ Tính năng/công dụng: chữa các đám cháy trong nhà, kín khí; Chữa cháy chất lỏng,chất khí, chất rắn

Trang: