/ trang
Lưới an toàn dù trắng

Mã SP: LBH_2_VN
Nước SX: Việt Nam
Loại- chất liệu: lưới 10cm- sợi dù
Màu sắc: trắng
Tính năng/công dụng: giúp bao che, ngăn cát đất, vật rơi, sắt thép.

Lưới an toàn Tetezan 2cm

Mã SP: LBH_1_VN
Nước SX: Việt Nam
Loại- chất liệu: lưới 2cm- HDPE
Màu sắc: xanh
Tính năng/công dụng: giúp bao che, ngăn cát đất, vật rơi, sắt thép.

Trang: