/ trang
Dây đeo túi đồ nghề bằng vải dù (W41914)

     ♦ Mã SP: TD_5_NN
     ♦ Nhà SX: Wynns
     ♦ Nước SX: Trung quốc
     ♦ Loại- chất liệu: dây đeo- vải polyester
     ♦ Màu sắc: xanh đen
     ♦ Tính năng/công dụng: đựng đồ nghề, vật dụng

Túi móc đồ nghề bằng vải dù cao cấp (W41906)

     ♦ Mã SP: TD_7_NN
     ♦ Nhà SX: Wynns
     ♦ Nước SX: Trung quốc
     ♦ Loại- chất liệu: túi nhỏ 7 lỗ+ túi- vải polyester
     ♦ Màu sắc: xanh đen
     ♦ Tính năng/công dụng: đựng đồ nghề, vật dụng

Túi móc đồ nghề mini bằng vải dù (W41913)

     ♦ Mã SP: TD_2_NN
     ♦ Nhà SX: Wynns
     ♦ Nước SX: Trung quốc
     ♦ Loại- chất liệu: túi 5 lỗ- vải polyester
     ♦ Màu sắc: xanh đen
     ♦ Tính năng/công dụng: đựng đồ nghề, vật dụng

Túi móc đồ nghề nhỏ bằng vải dù (W41912)

     ♦ Mã SP: TD_6_NN
     ♦ Nhà SX: Wynns
     ♦ Nước SX: Trung quốc
     ♦ Loại- chất liệu: túi nhỏ 7 lỗ- vải polyester
     ♦ Màu sắc: xanh đen
     ♦ Tính năng/công dụng: đựng đồ nghề, vật dụng.

Túi đồ nghề lớn có dây đeo (W41901)

      ♦ Mã SP: TD_8_NN
      ♦ Nhà SX: Wynns
      ♦ Nước SX: Trung quốc
      ♦ Loại- chất liệu: túi lớn- vải polyester
      ♦ Màu sắc: xanh đen
      ♦ Tính năng/công dụng: đựng đồ nghề, vật dụng

Túi đồ nghề mini (W41904)

♦ Mã SP: TD_1_NN
♦ Nhà SX: Wynns
♦ Nước SX: Trung quốc
♦ Loại- chất liệu: túi- vải polyester
♦ Màu sắc: xanh đen
♦ Tính năng/công dụng: đựng đồ nghề, vật dụng

Túi đồ nghề nhỏ có dây đeo (W41907)

     ♦ Mã SP: TD_9_NN
     ♦ Nhà SX: Wynns
     ♦ Nước SX: Trung quốc
     ♦ Loại- chất liệu: túi nhỏ dây đeo- vải polyester
     ♦ Màu sắc: xanh đen
     ♦ Tính năng/công dụng: đựng đồ nghề, vật dụng

Túi đồ nghề nhỏ có dây đeo (W41910)

     ♦ Mã SP: TD_10_NN
     ♦ Nhà SX: Wynns
     ♦ Nước SX: Trung quốc
     ♦ Loại- chất liệu: cặp xách dây đeo- vải polyester
     ♦ Màu sắc: xanh đen
     ♦ Tính năng/công dụng: đựng đồ nghề, vật dụng

Túi đồ nghề trung (W41902)

     ♦ Mã SP: TD_4_NN
     ♦ Nhà SX: Wynns
     ♦ Nước SX: Trung quốc
     ♦ Loại- chất liệu: túi trung- vải polyester
     ♦ Màu sắc: xanh đen
     ♦ Tính năng/công dụng: đựng đồ nghề, vật dụng

Túi đồ nghề đứng loại nhỏ bằng vải dù (W41911)

     ♦ Mã SP: TD_3_NN
     ♦ Nhà SX: Wynns
     ♦ Nước SX: Trung quốc
     ♦ Loại- chất liệu: túi đứng nhỏ- vải polyester
     ♦ Màu sắc: xanh đen
     ♦ Tính năng/công dụng: đựng đồ nghề, vật dụng

Trang: