/ trang
Đây là chú thích

     ♦ Mã SP: UBH_2_VN
     ♦ Nhà SX: Thùy Dương
     ♦ Nước SX: Việt Nam
     ♦ Loại- chất liệu: Cao cổ chống axit, dầu- Nhựa PVC
     ♦ Màu sắc: xanh đen
     ♦ Tính năng/công dụng: Có khả năng kháng Axit sunfuric 50%,ở nhiệt độ 30oC. Kháng dầu DO ở nhiệt độ 30oC.

Ủng da King's

     ♦ Mã SP: UBH_5_VN
     ♦ Nhà SX: King’s
     ♦ Nước SX: Malaysia
     ♦ Loại- chất liệu: cao cổđế có mũi sắt- bằng da
     ♦ Màu sắc: nâu
     ♦ Tính năng/công dụng: Chống mài mòn, chống cắt, chống kiềm và axit, chống trượt.

Ủng mũi thép Thùy Dương

   ♦ Nhà SX: Thùy Dương
   ♦ Nước SX: Việt Nam
   ♦ Loại- chất liệu: Cao cổ mũi thép- Nhựa PVC
   ♦ Màu sắc: xanh đen
   ♦ Tính năng/công dụng: Sử dụng trong môi trường nước, xây dựng…; Mũi ủng được lót thép

Ủng mũi thép, đế thép Thùy Dương

   ♦ Nhà SX: Thùy Dương
   ♦ Nước SX: Việt Nam
   ♦ Loại- chất liệu: Cao cổ mũi+ đế thép- Nhựa PVC
   ♦ Màu sắc: xanh đen
   ♦ Tính năng/công dụng: Mũi và đế ủng được lót thép; Đế giày chống trơn trượt.

Ủng nhựa King's

     ♦ Mã SP: UBH_6_VN
     ♦ Nhà SX: King’s
     ♦ Nước SX: Malaysia
     ♦ Loại- chất liệu: cao cổ đế có mũi sắt- da và đế cao su lót thép
     ♦ Màu sắc: vàng, đen
     ♦ Tính năng/công dụng: Đế và mũi lót thép; Chống trơn trượt; Đề chống dầu; Chống sốc; Chống tĩnh điện.

Ủng nhựa đen Thùy Dương
  • Mã SP: UBH_1_VN
  • Nhà SX: Thùy Dương
  • Nước SX: Việt Nam
  • Loại- chất liệu: Cao cổ- nhựa PVC
  • Màu sắc: đen
  • Tính năng/công dụng: Chống dầu trơn trượt,nước

Trang: